Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r. sav., LT-90421

plateliumm@plunge.lt

+370 448 49100

laisva darbo vieta

Reikalingas muzikos ir choreografijos mokytojas

Plungės rajono Platelių meno mokykla skelbia pretendentų atranką laisvoms muzikos mokytojų ir choreografijos pareigybėms užimti nuo 2024-01-10

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo vieta – Kulių (pučiamųjų specialybės mokytojas, choreografijos mokytojas), Platelių, Alsėdžių (pučiamųjų specialybės mokytojai) skyriuose.

Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,11 – 9.44 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis išsilavinimas ar jam prilygstantis išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija (mokytojo pareigybei);
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • gebėjimas naudotis IKT priemonėmis ugdymo procese;
 • pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją arba pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis numatomas 2024 m. sausio 8 – 9 dienomis.

Aukščiau įvardintus dokumentus siųsti iki 2024 m. sausio 5 d., 15.00 valandos el. pašto adresu plateliumm@plunge.lt  , informacija pasiteirauti telefonu +370 615 67887.

Tik reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu arba telefonu kada bus kviečiami pokalbiui.