Mokyklos g. 3, Platelių mstl., Plungės r. sav., LT-90421

plateliumm@plunge.lt

+370 448 49100

laisva darbo vieta

Reikalingas muzikos mokytojas

Plungės rajono Platelių meno mokykla skelbia pretendentų atranką laisvoms muzikos mokytojų pareigybėms užimti nuo 2022-10-10.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo vieta – Kulių (solfedžio mokytojas), Alsėdžių (dainavimo specialybės mokytojas), Žemaičių Kalvarijos (saksofono specialybės mokytojas) skyriai.

Numatomas nepilnas darbo krūvis.

Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7.99 – 9.28 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. aukštasis išsilavinimas ar jam prilygstantis išsilavinimas;
 2. pedagogo kvalifikacija (mokytojo pareigybei);
 3. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 4. gebėjimas naudotis IKT priemonėmis ugdymo procese;
 5. pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją arba pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis numatomas 2022 m. spalio 6 dieną.

Aukščiau įvardintus dokumentus siųsti iki 2022 m. spalio 5 d., 15.00 valandos el. pašto adresu plateliumm@plunge.lt  , informacija pasiteirauti telefonu +370 615 67887.

Tik reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu arba telefonu kada bus kviečiami pokalbiui.